بیدمشک آنلاین

پاییگاه اینترنتی شخصی میلاد رضانژاد

پاییگاه اینترنتی شخصی میلاد رضانژاد

بیدمشک آنلاین

۲ مطلب با موضوع «پژوهشی» ثبت شده است

لیست الویت های پژوهشی گروه هوشبری دانشکده پیراپزشکی سال 1394

به گزارش بیدمشک آنلاین: لیست الویت های پژوهشی گروه هوشبری دانشکده پیراپزشکی آزاد اسلامی مشهد توسط جناب دکتر هوشیار مدیر امور پژوهشی (دفترEDO) منتشر شد، همچنین علاقه مندان می توانند با مراجعه حضوری با این مرکز همکاری کنند و یا در ارتباط با طرح های خود مشاوره دریافت کنند.

اولویتهای پژوهشی گروه هوشبری  دانشکده پیراپزشکی سال 1394:

1-پژوهشهایی پیرامون برنامه آموزشی کارشناسی  هوشبری                                  

2- پژوهشهایی پیرامون اثر بخشی برنامه های کارشناسی هوشبری....

اولویتهای پژوهشی گروه اتاق عمل دانشکده پیراپزشکی سال 1394

پژوهش

به گزارش بیدمشک آنلاین: لیست الویت های پژوهشی گروه اتاق عمل دانشکده پیراپزشکی آزاد اسلامی مشهد توسط جناب دکتر هوشیار مدیر امور پژوهشی (دفترEDO) منتشر شد، همچنین علاقه مندان می توانند با مراجعه حضوری در طرح های در حال اجرا مشارکت نمایند و یا در ارتباط با طرح های خود مشاوره دریافت کنند.

الویت های پژوهشی گروه اتاق عمل:

1-آموزش به بیمار، قبل ازعمل

2-توجهات  روان شناختی به بیماران (مراقبت  های جامع نگر قبل از عمل، حین و پس از عمل

......